Sprogtjek

Tjek din tekst. Find ud af, om den er nem eller svær at læse. Er den sprængfyldt med tunge skrivebordsord, eller sprudler den med inspirerende ord?

Tag en kopi af din tekst og sæt den ind herunder. Så kommer du ind på en automatisk beregner. Først skal du dog fjerne overskrifter, punktopstillinger og lignende. Fjern også punktummer i tal som for eksempel 12.300 og den 17. maj.

En lixberegner ser på, hvor mange lange ord og lange sætninger du har i din tekst. Lix er et udtryk for, om din tekst er let eller svær at læse.Når du får resultatet, skal du lige vurdere en gang til, om lixberegneren har ret, eller om der er noget, der gør, at tallet er misvisende. Hvor de fleste børn ret tidligt kan læse ord som jordbæris, ved de færreste voksne, hvad ord som for eksempel genom og chalup betyder. Derfor er det vigtigt at overveje, hvem målgruppen er, og hvilke ord du bruger, når du skriver.

Skalaen for lix ser sådan ud:
Lix op til 24: meget let (fx børnebøger)
Lix 25-34: let (fx ugeblade og skønlitteratur for voksne)
Lix 35-44: middel (fx dagblade og tidskrifter)
Lix 45-54: svær (fx akademiske rapporter)
Lix 55 og op: meget svær (fx lovtekster)

Man finder lixtallet ved at lægge den gennemsnitlige sætningslængde sammen med andelen af ord på syv bogstaver og derover. Hvis dine sætninger altså i gennemsnit er på 20 ord og 20 procent af ordene er lange, har du en lix på 40.

Skriveskolen har fået lov til at bruge Sprogvaskeriets præcise lixberegner. Her er også både kommatest, stavetest og en test af sproget i virksomhedsbreve: Test dig selv hos Sprogvaskeriet.

Share This