Optagelsesprøverne på SDU og DMJX tester dig i

  • Iagttagelsesevne
  • Evne til at referere og prioritere
  • Evne til at analysere og klargøre problemer
  • Evne til kreativ tænkning og sproglig formulering
  • Færdighed i at skrive korrekt dansk, herunder tegnsætning
  • Fornemmelse for sproget, herunder ordforrådet
  • Viden om danske og internationale samfundsforhold

(Kilde: DMJX)

På skriveskolen.dk lærer du at bruge basisredskaberne i den journalistiske værktøjskasse. På Skriveskolen øver du dig, så du kan bestå optagelsesprøven, ved at skrive et vinklet referat, finde essensen i et virvar af informationer, du prøver at researche og interviewe og at arbejde med analyser. Du kommer til at skrive både små og større artikler.

Undervejs er feedback og konstruktive løsninger i fokus.

Målet er at gøre dit sprog levende, let og ikke mindst præcist, så du kan skrive om komplicerede emner på en måde, der er let at forstå.
Vi lærer dig at arbejde med sproget og træner dig i at skrive hurtigt, kort og klart. Endelig tester vi din paratviden, så du ved, om du kan bestå den del af optagelsesprøven – eller om du er nødt til at følge bedre med i medierne, inden du går til prøve.

SDU’s og DMJX’ optagelsesprøver ligner hinanden meget. Fælles for dem er, at de ændrer sig fra år til år.

SDU’s gamle optagelsesprøver

DMJX’ gamle optagelsesprøver

I 2018 skulle man forberede sig til optagelsesprøven ved forinden at læse tre bøger.

Share This