Skriver du, så det er til at forstå? Er du vant til at bruge fagudtryk og stive vendinger, kan din tekst virke tung og kedelig for andre. De kan måske endda have svært ved helt at forstå, hvad du mener.

Er du i tvivl, så regn din lix ud. Lix står for ”læsbarhedsindex”, der er et udtryk for, hvor svær din tekst er. Hvis der er mange lange ord, det vil sige ord på syv bogstaver eller flere, og hvis du sparer på dine punktummer, så ryger lix’en i vejret.

Skriveskolen har netop fået en side, der automatisk regner din lix ud. Du kan se den på www.skriveskolen.dk/sprogtjek – smid din tekst ind i beregneren, så får du resultatet.

Husk, at det kun er i tekster målrettet fagfolk, at du kan forsvare en høj lix.

Formlen bag lixtallet lyder: Lix = O/P + L x 100/O, hvor O = antal ord i teksten, P = antal punktummer i teksten og L = Antal lange ord (over seks bogstaver).
Det betyder, at lix er et tal for hvor mange lange ord, der i procent er per sætning.

Da Lis og Annelise, der står bag Skriveskolen, gik på Journalisthøjskolen, skulle vi møjsommeligt tælle, dividere og lægge sammen, men nu klarer computeren det.

Hvis dit lixtal ligger mellem 35 og 44, og du i øvrigt skriver klart og logisk, vil de fleste kunne forstå din tekst.

Skalaen ser sådan ud:
• >55 Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster.
• 45-54 Svær, f.eks. saglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser.
• 35-44 Middel, f.eks. dagblade og tidsskrifter.
• 25-34 Let for øvede læsere, f.eks. ugebladslitteratur og skønlitteratur for voksne.

Men lixen har fejl. Den kan ikke gennemskue, at jordbæris er lettere at forstå end genom. En sætning som denne:

”Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler, bør ikke tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som kasteskyts”, har et lixtal på 69. Det vil sige, sætningen er stort set umulig at læse. Hvorimod sætningen: ”Hun stak fødderne i sine sandaler og spurtede ned ad trapperne, åbnede hoveddøren, løb hen til hjemis-bilen, hvor hun bestilte en stor vaffelis med chokoladeis og flødebolle” har et lixtal på 64 og dermed skulle være uhyre svær at læse. Men for det første kan lixberegneren ikke gennemskue, at jordbæris er nemmere at læse end transparente, for det andet måler man aldrig lixtallet kun ud fra en enkelt sætning.

Men brugt fornuftigt, så er lixtallet en god måde, hvis du vil tage temperaturen på din tekst.

Share This